Seks orgiastyczny

Seks orgiastyczny

Zbigniew Lew Starowicz

 

Zachowały się liczne traktaty, opisy podróży, ryciny, rytuały obyczajowe świadczące o powszechności seksu orgiastycznego w kulturach Wschodu. W najodleglejszych dziejach tych kultur (podobnie jak i wielu innych regionów świata) orgie seksualne odbywały się w okresie zmiany pór roku, ku czci bóstw płodności, jako rytuał zapładniania ziemi. Były to zatem okresowe święta związane z kultem płodności, w czasie których odbywało się współżycie „wszystkich ze wszystkimi", niejednokrotnie towarzyszył temu alkohol czy substancje odurzające, narkotyczne. W Japonii orgie seksualne odbywały się w świątyniach, na szczytach gór i wyrażały kult fallusa. Opisy zbiorowych orgii uprawianych przez różne sekty hinduistyczne i tantryczne żyjące w Indiach (np. wamaczarinów, siaktystów, wallabhaczariów) odnaleźć można w różnych tekstach. W sektach tantrycznych odbywały się one w odrażającej scenerii, np, na cmentarzach, towarzyszyło im picie alkoholu i jedzenie mięsa spalonych zwłok, a pary współżyły na czaszkach itp. U podnóża Himalajów odbywały się orgie, w czasie których losowano kobiety. W Azji Centralnej sygnałem do orgii było tzw. gaszenie lampy. Z opisami orgii spotykamy się u indyjskich Parsów, w muzułmańskiej Persji. Z rycin perskich wynika, że były one zarówno hetero- jak i homoseksualne. Wszystkie te zbiorowe orgie służyły pierwotnie kultom płodności, później ten cel zaczął zanikać i motywy ich organizowania pozostały bliżej nieznane.

Inną formą seksu orgiastycznego były kontakty jednego mężczyzny z kilkoma kobietami. Tę formę spotykamy w starożytnych kulturach Arabii, Indii, Chin, Nepalu, Tybetu, Japonii. Spotykamy je w poligamicznych związkach. Były one zatem w pewnym sensie legalne i odbywały się w ramach instytucji małżeństwa. Poligamia kojarzy się nam ze stylem współżycia, polegającym na składaniu przez męża wizyt kolejno swym żonom. Tymczasem były i inne formy, np. współżycie mężczyzny ze wszystkimi żonami i konkubinami jednocześnie. Inną formą było jego współżycie z jedną czy dwiema kobietami, a reszta kobiet pobudzała się wzajemnie na jego oczach, potęgując u niego pod- niecenie i przy okazji zaspokajając własne potrzeby w homoseksualnej formie. Seks orgiastyczny w takich sytuacjach rozwijał się w wyniku podniecenia widokiem współżycia, podniecenie obejmowało wszystkich uczestników orgii.

Przekonanie o konieczności przyswajania przez mężczyznę życiodajnej energii czerpanej od kobiet było u taoistów przyczyną organizowania orgii. Mężczyzna mógł „pobierać" energię od kolejnych zmieniających się partnerek (przy tym sam unikał wytrysku nasienia) lub też od kilku kobiet jednocześnie: od jednej w trakcie zjednoczenia w pochwie, od drugiej przez seks oralny itd. Warto tu zwrócić uwagę na pewien mechanizm: panowanie nad własnym wytryskiem i kontrolowanie odruchów seksualnych, wydłużanie czasu trwania współżycia wiązało się z narastającą erotyzacją psychiki i potrzebą eskalacji bodźców seksualnych. Współżycie z kilkoma kobietami jednocześnie umożliwiało zaspokajanie tych potrzeb. Koncepcja czerpania energii służyła potrzebom orgiastycznym mężczyzn i seks grupowy był wyrazem nastawienia tej kultury ku mężczyźnie.

 

Źródło: „Erotyzm i Techniki Seksualne Wschodu”, Zbigniew Lew Starowicz, Warszawa 1991


ANUTTARA > PL > Teksty > Seks orgiastyczny >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370428 sLink
[imsp]