Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka

Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka

Zbigniew Lew Starowicz
Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka

Potrzeby i zachowania seksualne człowieka w dużej mierze uwarunkowane są systemem kulturowym. Wpływa on na wychowanie w rodzinie począwszy od narodzenia, oddziaływanie środowiska rówieśniczego, oświatowego, zawodowego, pozycję społeczną, normy i zasady religijne, obyczajowość i normy życia małżeńskiego, rodzinnego, system prawny. Kultura uwarunkowuje samoocenę w roli męskiej i kobiecej, styl kontaktów płci, komunikację werbalną i pozawerbalną, rytuał zalotów, postawy wobec ciała, współżycia seksualnego. Kreuje normy i granice między „normalne" i „nienormalne", „przyzwoite" i „nieprzyzwoite". Wpływa również na koncepcje miłości i formy wyrażania jej. Sternberg i Barnes (53) w monografii poświęconej psychologii miłości wskazują, jak dalece system kulturowy potrafi wpływać na miłość. Może np. kreować model miłości romantycznej, pragmatycznej, seksualnej, altruistycznej. Wpływ ten potrafi być tak duży, iż nawet, jak wynika z prezentowanych w tej książce badań, drugie i trzecie pokolenie imigrantów w USA ujawnia odmienne postawy wobec miłości, wynikające z uwarunkowań kulturowych, przede wszystkim przekazywanych przez środowisko rodzinne. U Chińczyków np. miłość jest ściśle powiązana z instytucją małżeństwa i rodziny, a konfucjańskie ideały doskonałości sprzyjają opanowaniu uczuć, powściągliwości w ich okazywaniu przez małżonków. Bierność, uległość i podporządkowywanie się mężczyźnie kobiet z Malezji, Tajlandii i innych krajów Dalekiego Wschodu sprawia, iż miłość traktują jako oddanie się. w pełni mężczyźnie, są dyspozycyjne w roli partnerki seksualnej, zabiegają o zadowolenie mężczyzny.

W krajach wysoko rozwiniętych, które przełamały tradycyjne struktury społeczne narzucające jednostce normy i wzorce począwszy od urodzenia, człowiek w coraz większym stopniu jest twórcą własnej osobowości, samorealizuje się w myśl własnego programu rozwojowego.

Źródło: „Erotyzm i Techniki Seksualne Wschodu”, Zbigniew Lew Starowicz, Warszawa 1991


#TAG: seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370544 sLink
[imsp]