Chiny współczesne

Chiny współczesne

Zbigniew Lew Starowicz

W zasadzie w postawach wobec seksu większości Chińczyków ujawniają się wpływy konfucjanizmu, zwłaszcza silna pozycja rodziny, podporządkowanie kobiety. W diasporze chińskiej natomiast przetrwał taoizm (zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej). Pojawiły się również wpływy kultur miejscowych, czego literacki przykład mamy w wydanej w Polsce książce Listy z Bangkoku (Botan, 1981). W Chinach kontynentalnych w okresie rewolucji kulturalnej podjęto próbę podważenia tradycji konfucjańskich i narzucenia nowy idei. Okazało się to jednak nieudanym eksperymentem, acz bolesnym dla wielu Chińczyków. Jakkolwiek tradycja obyczajowa nie została podważona, jednak antynatalistyczna polityka państwa ograniczająca płodność rodziny chińskiej i narzucająca model 1-dzietnej rodziny uczyni duże zmiany w strukturze więzi rodzinnych, a zapewne także w postawach między partnerami. W tej polityce państwa zrozumiałym jest rygoryzm seksualny, zawyżanie wieku dojrzałości do zawarcia małżeństwa. Generalnie jednak rzecz biorąc, seks w kulturze chińskiej jest zdominowany dotąd przez tradycje konfucjańskie.

Źródło: „Seks w kulturach świata”, Zbigniew Lew-Starowicz, Ossolineum, 1988


#TAG: seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka > Seks w Chinach > Chiny współczesne >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370690 sLink
[imsp]