Kobieta w chrześcijaństwie

Kobieta w chrześcijaństwie

Zbigniew Lew Starowicz

Teksty biblijne ujawniają ambiwalentną postawę wobec kobiet. W Starym Testamencie z jednej strony ceni się piękność i urodę kobiet, ale z drugiej - zaleca się im skromność w ubiorze i ostrzega mężczyzn przed pokusą wynikającą z atrakcyjności kobiecej. Przypisuje się też kobiecie wiele wad: plotkarstwo, chytrość, kłótliwość, skłonność do złości, gniewu. To kobieta doprowadziła do grzechu pierworodnego i jest przyczyną zła na ziemi. Ceni się u kobiet skromność, prostotę, wstrzemięźliwość, pobożność, podporządkowanie mężczyźnie. W Starym Testamencie spotykamy przykłady tak pozytywnych postaci kobiecych (Judyta, Sara, Estera, Rebeka), jak i negatywnych (Dalila, Jezabel, nierządnice, swarliwe i złe żony). Chrystusa cechuje życzliwa postawa wobec kobiet: odwiedza je, przyjaźni się z nimi, kocha je, wybacza im grzechy, leczy ich dzieci, pociesza je, uczynił je nawet pierwszymi świadkami zmartwychwstania, do nich kieruje swoje ważne nauki, a wobec jawnogrzesznicy okazuje ciepło.(...)

Źródło: „Seks w religiach świata”, Zbigniew Lew-Starowicz, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990


#TAG: kobieta | seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka > Seks w chrześcijaństwie > Kobieta w chrześcijaństwie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370692 sLink
[imsp]