Małżeństwo w chrześcijaństwie

Małżeństwo w chrześcijaństwie

Zbigniew Lew Starowicz

Teksty biblijne podkreślają, że małżeństwo jest boskie z pochodzenia, jest sakramentem, winno być nierozerwalne i wierne, a jego celem jest prokreacja i wzajemna miłość. Małżonkowie tworzą jedność i wspólnotę, winni się kochać pomagać sobie, tworzyć więź seksualną, ale więź seksualną wolną od egoizmu, ponieważ nie można rozporządzać własnym ciałem, należy ono bowiem do współmałżonka. Podkreśla się zalety małżeństwa i płynącą z niego radość. Zaleca się odpowiednie postępowanie dla żon i mężów. Osobą dominującą powinien być mąż. W Nowym Testamencie Chrystus przywrócił ideał trwałości i nierozerwalności małżeństwa, fakt, że pierwszy cud, jaki uczynił, dotyczył wesela, dowodzi, jak cenił małżeństwo. (...)

Źródło: „Seks w religiach świata”, Zbigniew Lew-Starowicz, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990


#TAG: seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka > Seks w chrześcijaństwie > Małżeństwo w chrześcijaństwie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370696 sLink
[imsp]