Kobieta w hinduizmie

Kobieta w hinduizmie

Zbigniew Lew Starowicz

W hinduizmie kobiety są oceniane jako z natury niedojrzałe, zmysłowe, utrudniające rozwój duchowy. Wymaga się od nich dziewictwa w momencie zawierania małżeństwa, skromności, wierności. Warto przeczytać wypowiedź na temat kobiety Czamari - Dewi Dasi*, wyznawczyni hinduizmu:
„Tak zwane równe prawa dla kobiet oznaczają, że mężczyźni oszukują kobiety. Mężczyzna i kobieta spotykają się i zosta kochankami. Mają związek seksualny; kobieta zachodzi w ciążę, a mężczyzna odchodzi. Czy to jest niezależność? ...Uważa się, że na ogół kobiety mają bardziej miękkie serce i dlatego są bardziej podatne na idee religijne i duchowe. Jednak literatura wedyjska ostrzega też, że u kobiety w większym stopniu niż u mężczyzny- obecna jest skłonność do bycia zwiedzioną przez pragnienie zadawalania zmysłów. Dlatego kobieta zawsze powinna być pod ochroną. W dzieciństwie powinna być pod ochroną ojca, w młodości pod ochroną swego męża, a na starość powinny ją chronić dorosłe dzieci. Jeśli kobiety nie mają takiej ochrony, wówczas stają się nieszczęśliwymi ofiarami pozbawionych skrupułów mężczyzn, którzy eksploatują je w celu zadawalania zmysłów... Taka niemoralność i rozpusta jest przyczyną rozbitych domów i degradacji całego społeczeństwa... Zanim przyłączyłam się do ruchu świadomości Kryszny - zawsze czułam się zagrożona i wykorzystywana przez mężczyzn dla ich przyjemności. W świadomości Kryszny masz dobrego męża, który dba o ciebie nie tylko jako o istotę fizyczną, lecz również jako istotę Duchową. Z tym wyższym zrozumieniem czuję się kochaną, nie pożądaną. Dla kobiet jest to bardzo istotne. Kobiety nie mogą zrozumieć, że są eksploatowane, ale w latach następnych będzie to bolało".

* Tekst z maszynopisu otrzymanego od Towarzystwa Świadomości Kryszny


Źródło: „Erotyzm i Techniki Seksualne Wschodu”, Zbigniew Lew Starowicz, Warszawa 1991


#TAG: seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka > Seks w hinduizmie > Kobieta w hinduizmie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370693 sLink
[imsp]