Mistycyzm w islamie

Mistycyzm w islamie

Zbigniew Lew Starowicz

Zwolennikami mistycyzmu w islamie są sufici, czyli mistycy, którzy według Koranu są synami samego Boga, a w związku z tym są bardziej zależni od niego niż samej religii. Są oni przepełnieni do tego stopnia duchowością związaną z namiętnościami cielesnymi, że pod wpływem erotycznych rytuałów, wywodzących się z tradycji perskich i arabskich, zatracają kontakt ze sprawami doczesnymi. Sufici łączą wysublimowanie aktu seksualnego (hetero- lub homoseksualnego) z kultem Bacchusa i opiewają swoje przygody miłosne. Jeden z tych mistyków, Gialal Rumy, stwierdził: „Miłość jest moją religią, a religia miłości różni się od wszystkich innych. (...) Żaden zakochany nie może połączyć się z ukochaną, jeśli ona tego nie pragnie. Tylko miłość we dwoje daje szczęście ukochanemu. Jeśli odczuwasz tę łaskę rniłości, bądź pewien, że pochodzi ona od Niego".

Aby lepiej zrozumieć poglądy mistyków, warto przytoczyć anegdotę autorstwa Soufi Aflakiego.

Źródło: „Erotyzm i Techniki Seksualne Wschodu”, Zbigniew Lew Starowicz, Warszawa 199


#TAG: islam | mistycyzm | seks | sufi | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka > Seks w kulturach islamu > Mistycyzm w islamie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370697 sLink
[imsp]