Ekstaza świętej Teresy

Ekstaza świętej Teresy

Bardzo interesujący przykład ekstazy wywołanej obcowaniem z Bogiem przedstawia Św. Teresa. Święta Teresa z Avila, inaczej zwana Teresą od Jezusa urodziła się 28 marca 1515 w Avili w Hiszpanii. Była ona zakonnicą, mistyczką i reformatorką zakonu karmelitanek. Już jako nastolatka pełna była ideałów poświęcenia się w imię wiary katolickiej. W wieku dziewiętnastu lat potajemnie wstąpiła do zakonu karmelitanek. W roku 1552 doznała przeżyć mistycznych. Niektóre przekazy głoszą iż podczas snu potrafiła lewitować. Spotkanie z aniołem, którego zobaczyła z długim, złotym mieczem „ o ognistym ostrzu” Św. Teresa opisuje następująco: „ ( Anioł ów) zstąpił we mnie aż do samej głębi, a kiedy z niej wyszedł, miałam wrażenie, że wychodzą ze mnie również wnętrzności. Zapłonęłam wtedy gwałtownym ogniem i miłością do Boga. Czułam tak przemożny ból, że krzyczałam wniebogłosy, lecz równocześnie wypełniała mnie taka słodycz, że pragnęłam, aby ten ból trwał wiecznie. Była to najsłodsza pieszczota, jaką moja dusza mogła otrzymać od Boga”. 1

Pięknym przedstawieniem ekstazy Świętej Teresy jest barokowa rzeźba, której twórcą jest Giovanni Lorenzo Bernini. Rzeźba ta przedstawia Świętą w pozycji pół leżącej, opiera się ona ręką o chmurę, jej twarz jest pełna błogości, oczy ma przymknięte a usta lekko rozchylone. To przedstawienie Berniniego jak i sam opis przeżyć mistyczki jest przepełniony erotyzmem.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Ecstasy_St_Theresa_SM_della_Vittoria.jpg

 

1 „Tabu”, Christopher S. Hyatt, Lon Milo DuQuette, Diana Rose Hartmann, Gary Ford, Okultura, Warszawa 2003


ANUTTARA > PL > Teksty > Tantra na Wschodzie i Zachodzie > Ekstaza świętej Teresy >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370575 sLink
[imsp]