Karma i Seks

Karma i Seks

Nik Douglas, Penny Slinger

Dla każdej osoby, która pragnie zastosować tantryczne nauki w życiu, szczególnie ważne jest zrozumienie i zaakceptowanie wschodniej koncepcji karmy. Przyczyny różnych wydarzeń mogą się wydawać tajemnicze, ale jeżeli rozpatrzymy je z punktu widzenia karmy, dużo łatwiej będzie zrozumieć wyroki przeznaczenia. Chociaż ogólna idea, prawo akcji i reakcji, została uznana współcześnie na Zachodzie, to jednak rzadko kiedy można znaleźć dokładne, a zarazem intuicyjne rozwinięcie tego tematu.

Według wschodnich poglądów karma kształtuje rzeczywistość. Wszystkie sprawy, których doświadczamy, są rezultatem naszych działań z tego lub z poprzednich żywotów. W podobny sposób obecne poczynania określają naszą przyszłość. Ta zasada sprawdza się na polu fizyki, a także w spektaklu indywidualnego i zbiorowego życia.

Siły karmy przenikają cały świat. W końcu, gdy cała karma ulegnie wyczerpaniu, dusza powraca do praźródła. Karmy jak ptaki migrują z życia do życia, przywiązując się do sił życiowych. Mogą ulec przemianie przez świadome działania wielu wcieleń.

„Prana Upanishad" oświadcza: „Prana wchodzi do ciała, aby mogły się spełnić nagromadzone w poprzednich żywotach pragnienia umysłu". Te dążenia są osobistymi motywacjami i podczas agonii lub ekstazy wyłaniają się na powierzchnię świadomości. Tantry wyjaśniają, że można nauczyć się rozpuszczać karmę przez działanie wewnętrznego ognia, powściąganie zmysłów, medytację i absolutny wewnętrzny spokój. Wtedy, dzięki świadomie przebudzonej świadomości, zostaną uciszone niewolące pragnienia, a nasze działania nie zostawią złych skutków. Poza tym, gdy osoba dynamicznie potrafi żyć w teraźniejszości, zostaną przekroczone wpływy przeszłych żywotów. Karmiczne siły poruszają się w kanałach ciała subtelnego, przejawiając się w zewnętrznym świecie jako codzienne wydarzenia. Karmy doświadczamy w każdej chwili, a przez kontemplację tych momentów możemy odkryć na nowo Wieczne Teraz.

Podczas seksualnego zespolenia łączą się siły życiowe kochanków. Następuje skoncentrowanie karmy, która może być wymieniona i wpłynąć na indywidualne lub wspólne losy partnerów. To, co się wydarza, zależy od stopnia świadomości pary, a prawdziwa miłość sprawia, że zachodzi pozytywna karmiczna wymiana. Jest to jeden z celów tajemnych nauk, praktyka wspólna dla większości tradycji mistycznych.

Podczas zbliżenia nie ma miejsc na egoizm, natomiast powinno się pojawić pragnienie duchowego rozwoju i chęć przyniesienia pożytku drugiej osobie. Dzięki temu dwoje ludzi odnajdzie w miłości, a zależność karmy i seksu zostanie rozwiązana w najlepszy sposób, przyczyniając się do duchowego rozwoju pary.

Przypadkowy seks prowadzi do gwałtownego nagromadzenia karmy, co z kolei powoduje zmiany całkowicie obce naszej prawdziwej naturze.

Źródło: „Sekrety Seksu”, Nik Douglas, Penny Slinger, EM, Warszawa 1995


#TAG: karma | seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Tantra na Wschodzie i Zachodzie > Karma i Seks >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370578 sLink
[imsp]