Sześćdziesiąt Cztery Rodzaje Sztuk

Sześćdziesiąt Cztery Rodzaje Sztuk

Nik Douglas, Penny Slinger

„Kamasutra", klasyczny hinduski traktat o sztuce miłości, wymienia Sześćdziesiąt Cztery Rodzaje Sztuk, które należy studiować na równi z „Kamasutrą", najlepiej pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela. Na te sztuki i nauki (między którymi nie czyniono różnicy) składają się: śpiew, muzyka, taniec, pisanie, rysowanie, malowanie, szycie, czytanie, recytacja, poezja, rzeźbiarstwo, gimnastyka, gry, układanie kwiatów, gotowanie, dekoracja, sztuka używania perfum, uprawianie ogrodu, mimika, znajomość języków obcych, etykieta, stolarka, magia, chemia, mineralogia, hazard, architektura, logika, sztuka flirtu, obrządki religijne, zarządzanie domem, sztuka właściwego ubierania się, ćwiczenia fizyczne, a także specyficzne zachowania związane z tamtym czasem i kulturą. Echo tych idei można odnaleźć w epoce wiktoriańskiej, kiedy od kobiet wymagano wszechstronnego wykształcenia.

Hinduskie traktaty o miłości doradzają studiowanie jak największej liczby Sześćdziesięciu Czterech Rodzajów Sztuk. Są ku temu trzy powody. Po pierwsze, osoba biegła w tych dziedzinach osiąga automatycznie wysoką pozycję społeczną. Po drugie, wykorzystując swe umiejętności, łatwiej zdobyć męża lub żonę i odnaleźć pełne zadowolenie w pożyciu rodzinnym. Po trzecie stosując nabytą wiedzę, można bez trudu zarabiać na życie. Poza tym nawet mała znajomość tych sztuk dodaje osobie urok i atrakcyjności.

W dzisiejszych czasach wielkim problemem jest nadmierna specjalizacja w wyniku której umysł traci zdolności intuicyjnego wyrażania swej wiedzy. Niestety, bez tych środków wyrazu nasza egzystencja staje się nudna i ograniczona. Na Zachodzie nie ma ekwiwalentu „Kamasutry", a seks ciągle nie jest tematem godnym sztuki i rzadko kiedy przedstawia się go ze smakiem. Normy społeczne oraz poczucie wewnętrznej winy, uniemożliwiają otwarte, radosne doświadczanie miłości. Pornografia lub podręczniki seksu, wypełnione anatomicznymi szczegółami i technikami są praktycznie wszystkim, co można zaoferować w tej dziedzinie, a pokazana w nich perwersja zniechęca co wrażliwszych do pożycia seksualnego.

Wschód nie uważa seksu za coś oddzielnego lub przeciwnego naturze człowieka, religii czy duchowość. Akt seksualny odgrywa tam istotną rolę i jest związany ze sztuką i różnymi dziedzinami życia. Literaturę erotyczną uważano za godny szacunku przedmiot studiów,

a tajniki „Kamasutry" oraz podobnych tekstów zgłębiali na równi mężczyźni i kobiety. Wszystkie warianty pozycji seksualnych zostały uwidocznione w świątynnych rzeźbach, do których odnoszono się z szacunkiem. Na wschodzie granice zachowania seksualnego przekraczają wąskie, zachodnie spektrum moralności, a celibat, monogamia, poligamia i poliandria znajdują tam swoje miejsce.

Sześćdziesiąt Cztery Rodzaje Sztuk należy uważać za odzwierciedlenie twórczej energii, emanacje bogini Saraswati, które mogą być przyrównane do płomieni lub wewnętrznego słońca, znajdującego się w splocie słonecznym. Spalając wszystkienegatywne uwarunkowania psychiki, postawa twórcza powoduje przemianę, przynosząc zadowolenie i prowadząc utalentowanego jogina ku wyzwoleniu.

Źródło: „Sekrety Seksu”, Nik Douglas, Penny Slinger, EM, Warszawa 1995


ANUTTARA > PL > Teksty > Tantra na Wschodzie i Zachodzie > Sześćdziesiąt Cztery Rodzaje Sztuk >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370581 sLink
[imsp]