Seks rytualny jako oskarżenie

Seks rytualny jako oskarżenie

Mircea Eliade

W historii jednak o wiele częstsze i popularniejsze są doniesienia nie o prawdziwym seksie rytualnym ale oskarżenia wobec pewnych grup społecznych właśnie o uprawianie seksu rytualnego. Charakterystyczne elementy które pojawiają się w wielu oskarżeniach to orgia odbywająca się w podziemiach, przywoływanie szatana, gaszenie świateł.

Jedne z pierwszych oskarżeń tego typu były używane przeciwko chrześcijanom gdy byli oni jeszcze mniejszością, przed III w n. e. Rzymianie twierdzili że chrześcijanie uprawiają seks rytualny, orgie. Natomiast już od III wieku to chrześcijanie oskarżali pogan o seks rytualny i inne zboczenia. Jedno z oskarżeń wysuwane przeciwko czarownikom o praktykowanie orgii wyglądało następująco: opowiadała pewna kobieta „ Jego kochanka zabierała go często z sobą do podziemnej komnaty, gdzie gromadził się tłum mężczyzn i kobiet z pochodniami i świecami. Tłoczyli się oni wokół wielkiego zbiornika z wodą, w której była zanurzona żerdź. Wtedy mistrz ceremonii zaczynał przyzywać lucyfera; po chwili do pomieszczenia ześlizgiwał się po żerdzi kocur o ohydnym wyglądzie. Zanurzał ogon w wodzie, wyciągał go z niej i machał nim wokoło niczym kropidłem. Następnie gaszono wszystkie światła i każdy, wśród powszechnego pomieszania obłapiał swojego sąsiada”.

Bardzo podobnie brzmiące oskarżenia wysuwano nieco później przeciwko różnym ruchom reformatorskim posądzanym o herezję. Między innymi w 1022 roku w Orleanie oskarżono grupę reformatorów o uprawiani orgii seksualnych w ciemnych grotach i opuszczonych domach. Ich również oskarżano o przyzywanie demonów, gaszenie świateł a następnie o orgię seksualną gdzie nie ważny był stopień pokrewieństwa.

Dokładnie tak brzmiące zarzuty zaczęły padać w pewnym momencie jako oklepane formuły których używano oskarżając jakiekolwiek grupy posądzone o herezję. Ofiarą tych zarzutów padli również w XI w katarzy, w XIII w bracia Wolnego Ducha z Nadrenii, apostolici z północnych Włoszech i wielu innych, natomiast w XIV i XV w oskarżani byli adamici z Czech.

Św. Augustyn używa określenia Lucerna Extincta ( przy zgaszonych światłach ) do określenia orgii seksualnych którym to rzekomo mieli oddawać się manichejczycy.

Nawet współcześnie oskarżenia o uprawianie orgii seksualnych czy seksu rytualnego są chętnie wysuwane na przykład przeciwko masonom czy sektom buddyjskim.

Jak pisze Eliade mało prawdopodobne jest żeby wszystkie te oskarżenia wobec czarowników, reformatorów, heretyków, sekciarzy a także chrześcijan były prawdziwe. Natomiast równie mało prawdopodobne jest stwierdzenie że oskarżenia te powstały tylko w czyimś umyśle i nie mają nic wspólnego z prawdą. Stwierdzenie Lucerna Extincta możemy odnaleźć też w opisach pewnych praktyk orgiastycznych z Azji. Niewątpliwie coś takiego jak sex rytualny czy orgie rytualne miało miejsce niejednokrotnie w historii, natomiast inna kwestią jest tak częste używanie właśnie tego oskarżenia wobec mniejszości. Można się zastanawiać dlaczego akurat seks rytualny jest tak chętnie używanym oskarżeniem. Być może jednym z powodów jest fakt iż sex jest jedną z najistotniejszych kwestii w życiu człowieka a co za tym idzie, większość wielkich religii chce kontrolować tą sferę i ma ją bardzo mocno skodyfikowaną. Istnieje ryzyko że gdyby ludzie zaczęli eksperymentować w życiu seksualnym to także mogliby eksperymentować w innych dziedzinach życia, a oczywiście żadna z wielkich religii tego nie chce. 1

 

 

1 „Okultyzm, Czary, Mody Kulturalne”, Mircea Eliade, Oficyna Literacka, Kraków 1992


ANUTTARA > PL > Teksty > Seks rytualny jako oskarżenie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370430 sLink
[imsp]