Wpływ pogaństwa na judaizm

Wpływ pogaństwa na judaizm

Zbigniew Lew Starowicz

Przebieranie się w odzież drugiej płci było potępiane zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, ale nie wiązało się to z transwestytyzmem, lecz z pogańskimi obyczajami sąsiadujących ludów. Żydzi, podobnie jak przedstawiciele innych kultur Bliskiego Wschodu, pozostawali pod wrażeniem twórczej siły fallusa. Gardzono więc kastratami. Fallusy były traktowane też jako trofeum wojenne (wzór zaczerpnięty z Egiptu?). Żydzi chronili członek, a kobietom nie wolno było go zranić.(...) Philo Judeus, zhellenizowany egipski Żyd, pod koniec I w. n.e. opisał homoseksualne znaczenie grzechu Sodomy. Wzrastająca wrogość do homoseksualizmu prawdopodobnie zrodziła się w wyniku kontaktu z grecką kulturą, przed którą Żydzi się bronili. Poglądy i postawy Żydów wobec seksu i ciała kształtowały również wpływy greckie, perskie, zoroastryzm hellenizm, a później - innych kultur. Są one widoczne w literaturze i nauce, ale doktryna moralna pozostała bardziej trwała i spójna. Różne szkoły i ugrupowania miały różne koncepcje rozumienia kondycji ludzkiej, zasad moralnych. Saduceusze ulegali wpływom hellenistycznym i byli nieco bardziej liberalni, chasidim (pobożni) ujawniali dualistyczną wizję świata, z nich wyłonili się rygorystyczni faryzeusze i esseńczycy. Faryzeusze rozbudowali sformalizowaną dyscyplinę, natomiast esseńczycy kładli nacisk na rozwój duchowy, cnotę czystości, cenili celibat.

Źródło: „Seks w religiach świata”, Zbigniew Lew-Starowicz, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990


#TAG: seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka > Seks w judaizmie > Wpływ pogaństwa na judaizm >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370708 sLink
[imsp]